czujnik ruchu pir

Czujnik ruchu PIR, jak to działa?

Czujniki ruchu są wykorzystywane w systemach alarmowych, a także w sterowaniu klimatyzacją, oświetleniem itp. Mogą załączać halogeny zewnętrze, gwarantując bezpieczeństwo i wygodę nocą i nie tylko. Jak działa czujnik ruchu PIR? Jakie wyróżniamy rodzaje czujników?

Czujnik ruchu stanowi podstawowy element systemów alarmowych przewodowych oraz bezprzewodowych. Naświetlacz z czujnikiem ruchu, podobnie jak halogeny zewnętrzne, zapewnia bezpieczeństwo po zmroku. Czujniki ruchu dzielą się na aktywne oraz pasywne (PIR).

Pasywny czujnik ruchu PIR

Pasywne czujki wykrywają promieniowanie w paśmie dalekiej podczerwieni i reagują na zmianę promieniowania cieplnego. Czujnik ruchu PIR pasywny posiada soczewkę kształtującą obszar działania zależnie od rodzaju soczewki.

Detektor wykrywa wejście albo wyjście osoby w obrębie sektora objętego ochroną jako zmianę promieniowania. Najlepiej wykrywalny jest ruch człowieka przecinający sektory wykrywania pod kątem prostym. Ciało ludzkie emituje ciepło z różną intensywnością, między innymi dlatego, że jest izolowane przez odzież. Czujnik ruchu PIR potrafi odróżnić takie promieniowanie od promieniowania emitowanego przez przedmioty.

Czujnik ruchu aktywny

Aktywne czujki wykorzystują w swoim działaniu fale elektromagnetyczne i zmiany częstotliwości fal na skutek zmiany położenia źródła fali względem jej odbiornika (efekt Dopplera).

Odbiornikiem w warunkach standardowych są przedmioty znajdujące się w polu detekcji. Gdy w zasięgu pojawia się człowiek, powoduje to zmianę częstotliwości odbitej fali.

Nadajnik oraz odbiornik znajdują się w czujniku obok siebie. Nadajnik emituje fale danej częstotliwości, zaś odbiornik odbiera fale odbijane od ścian. Gdy w pomieszczeniu nie znajdują się ruchome obiekty, częstotliwość odbitej fali jest taka sama jak częstotliwość fali, którą emituje nadajnik. Kiedy w zasięgu pojawia się obiekt ruchomy, część fali zostanie od niego odbita i zanotowany zostanie wzrost częstotliwości.

Czujnik ruchu PIR czy aktywny czujnik ruchu? Na co zwrócić uwagę?

Czujniki aktywne, jak i pasywne, posiadają pewne wady. Należy zastosować odpowiednią czujkę, uwzględniając określone warunki, w których będzie ona funkcjonowała.

W przypadku czujników pasywnych należy uwzględnić, że nie mogą one być umieszczane bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła. Czujnik nie powinien być wystawiony na działanie promieniowania słonecznego. Pasywnych czujników nie należy stosować w miejscach, gdzie zachodzą częste i znaczne zmiany temperatur. Czujki z tej grupy nie wykrywają też ruchomych przedmiotów, które znajdują się bliżej niż w odległości 3m od soczewki. Należy unikać instalacji czujników na podłożu ruchomym i narażonym na wstrząsy.

Czujniki aktywne należy instalować z dala od drzwi wejściowych oraz okien, tak by uniknąć wychwytywania ruchu poza pomieszczeniem, które ma być objęte ich działaniem.

Aktywne czujniki ruchu nie powinny być montowane w sąsiedztwie ruchliwych ulic, by nie wykrywały obecności pojazdów. Należy też pamiętać, by umieszczać je z dala od urządzeń elektrycznych.

W jednym pomieszczeniu nie można zastosować dwóch czujników aktywnych o jednakowych częstotliwościach, gdyż mogą ona wzajemnie zakłócać swoją pracę.

Dodaj komentarz

*

code